Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2022

13 APR 2022 10:32
Kallelse till årsmöte i Segelsällskapet Pinhättan,torsdagen den 28 april 2022, kl. 19.00, klubbhuset.
 • Uppdaterad: 13 APR 2022 10:32

Medlemmar i Segelsällskapet Pinhättan kallas härmed till årsmöte enligt ovan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före årsmötet. Efter genomfört årsmöte avnjuter de som så önskar en räkmacka till självkostnadspris. Den som vill beställa räkmacka gör det per epost till Per-Anders Josenby, This is a mailto link, senast den 24/4.

DAGORDNING

 • 1 Val av ordförande att leda mötet
 • 2 Val av mötessekreterare   
 • 3 Fråga om mötets behöriga utlysande
 • 4 Godkännande av dagordning för årsmötet
 • 5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 • 6 Fastställande av resultat- och balansräkning samt årsberättelse
 • 7 Framläggande av kommittéers berättelser samt budget
 • 8 Föredragning av revisionsberättelse
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Fastställande av årsavgifter
 • 11 Val av ordförande på 2 år
 • 12 Val av styrelseledamöter på 2 år
 • 13 Val av suppleanter på 2 år
 • 14 Val av två revisorer och revisorssuppleant på 1 år
 • 15 Val av valberedning om tre ledamöter på 1 år     
 • 16 Behandling av ärenden som skriftligen inlämnats till styrelsen senast sju dagar före årsmötet
 • 17 Övriga frågor

Ansök om att bli medlem!


VÄRLDENS BÄSTA SEGLARSKOLA 2022!


 

           

 

SSP en del av RF-SISU

 

 

Postadress:
SS Pinhättan - Segling
Pinhättevägen
24657 Barsebäck

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

 

Stöttepelaren

 

 

 

Lokaltväder för Barsebäckshamn