Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan

08 SEP 2021 12:51
Kappsegling: Elitserie 2 E-jolle 2021/2022Tävlingens nivå: RödDatum: 11-12:e september 2021Arrangör: Segelsällskapet Pinhättan (SSP)
  • Skapad: 08 SEP 2021 12:51

Kappsegling: Elitserie 2 E-jolle 2021/2022
Tävlingens nivå: Röd
Datum: 11-12:e september 2021
Arrangör: Segelsällskapet Pinhättan (SSP)
1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.
1.2 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott skydd
mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.
1.3 Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén avseende
uppträdande på land och under transport till och från banområdet med anledning av
pågående Corona-pandemi. En tävlande eller besättning som bryter mot detta kan straffas
på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna
regel.
2. Villkor för att delta
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb
ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.
2.3 Den som är ansvarig ombord, är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige
minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs samt fyller minst tolv år
det år tävlingen genomförs, ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.
2.4 Tävlande ska vara medlem i nationellt klassförbund (Svenska E-jolleförbundet för svenska
seglare). Båten ska vara registrerad och ha giltigt mätcertifikat.
3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den fredag den 3:e september klockan 22:00.
https://www.sailarena.com/sv/se/club/ssp/elitserie-2---e-jolle-20212022-ssp/
3.2 Anmälningsavgiften är 550 kr och betalas i Sailarena i samband med anmälan.
Efteranmälan kan göras mot förhöjd anmälningsavgiften om 700 kr fram till fredag 10:e
september klockan 19:00.
Om avanmälan görs senast fredag den 3:e september klockan 22:00 före tävlingen eller om
arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka.
3.3 Av anmälningsavgiften går 137 kr till klassförbundet.
4. Registrering och besiktning
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen, som finns i SSPs klubbhus, senast lördag den
11 september kl 09.30.
4.2 Rorsmansdeklaration ska lämnas i samband med registreringen.
4.3 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell tävlingslicens
samt båtens mätcertifikat.
4.4 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende
överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska
kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.
© SSF 2017
4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.
5. Seglingsföreskrifter och information
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och
kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan
officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2431/event?name=e-jolle-elitserie-2-2021-
2022
Kompletterande seglingsföreskrifterna publiceras senast fredag den 10:e september kl 18:00.
6. Tidsprogram
6.1 Fredag den 10:e september
18:00 – 21:00 Registrering
Lördag den 11:e september
Rorsmansmöte: Kappseglingskommittén kommer publicera en skriftlig version av
rorsmansmötet på Sailarena. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till
kappseglingskommittén via telefon/SMS.
08:00 – 09:30 Registrering
10:55 Första planerade varningssignal
Söndag den 12:e september
09:55 Första planerade varningssignal
14:55 Ingen varningssignal ges efter detta klockslag
Prisutdelning: Snarast efter eventuella protestförhandlingar och sista seglingen.
7. Genomförande
7.1 5 kappseglingar är planerade.
7.2 Gruppindelning kan komma att göras med anledning av pågående Corona-pandemi eller vid
fler än 100 anmälda tävlande.
Vid gruppindelning kommer gällande ranking från elitserien 2020/2021 att utgöra underlag
för första dagens indelning. Gruppindelning dag 2 sker utifrån resultatlistan från dag 1.
Grupp 1 (Gul) Grupp2 (Blå)
Rank 1 Rank 2
Rank 4 Rank 3
Rank 5 Rank 6
o.s.v
Gruppindelning anslås på den officiella anslagstavlan.
Vid gruppindelning skall tävlande föra färgmarkering i toppen av seglet vilka delas ut vid
registreringen.
8. Kappseglingsområde och bana
8.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet omedelbart utanför Barsebäckshamn.
8.2 Banan anges i de kompletterande seglingsföreskrifterna.
9. Protester och straff
9.1 KSR Appendix P gäller med följande ändringar: KSR P 2.3 utgår och i KSR P 2.2 ändras ”Andra”
till ”Andra och därefter följande”.
© SSF 2017
9.2 KSR appendix T1 gäller.
9.3 Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt enligt KSR 44.3c.
9.4 En båt som avser att protestera måste snarast efter målgången meddela målfartyget eller
kappseglingskommittén att den tänker protestera och mot vilken båt protesten avser.
Detta ändrar KSR 61.1a.
9.5 Juryn kommer att använda racingrulesofsailing.org för att kommunicera med seglarna. En
länk till siten kommer att finnas på den officiella digitala anslagstavlan. Det finns en app
kopplad till siten som det kan vara lämpligt att ladda ner innan tävlingen.
10. Poängberäkning
10.1 KSR A5.3 gäller.
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista
kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.
10.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga och vid
fler än tre genomförda kappseglingar får en räknas bort.
11. Priser
11.1 Antal priser som delas ut för regattan, uppgår till 1/5 av antalet i tid anmälda deltagare, dock
högst 15 priser.
12. Regler för stödpersoner
12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetspolicy.
12.2 Samtliga följebåtar och coachbåtar ingår i tävlingens säkerhetsorganisation och bör vara
utrustade med VHF.
12.3 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från
arrangören.
12.4 När båtar kappseglar får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när
stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.
12.5 En stödperson som är funktionär i kappseglingskommittén, tekniska kommittén eller
protestkommittén får bryta mot 12.1-12.4 i den utsträckning det behövs för att utföra
funktionärsuppgifterna.
Seglingsledare: Lars Mattsson, 070-5890097 Datum :202

Skribent: Rickard Bråberg
E-post: Adressen Gömd

Ansök om att bli medlem!


VÄRLDENS BÄSTA SEGLARSKOLA 2022!


 

           

 

SSP en del av RF-SISU

 

 

Postadress:
SS Pinhättan - Segling
Pinhättevägen
24657 Barsebäck

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

 

Stöttepelaren

 

 

 

Lokaltväder för Barsebäckshamn